PHP Vaje

funkcija date()

Vaja 1
Uvod v PHP

Pri tej vaji dijaki spoznajo osnovne ukaze php jezika. Uporabijo funkcijo date() za izpis trenutnega datuma in časa. Naučijo se uporabljati spremenljivke in spoznajo pogojni stavek ter zanko switch - case.

Poglej   

datoteke v php

Vaja 2
Knjiga gostov

Izdelati je potrebno aplikacijo, ki bo uporabnikom omogočala vpisovanje komentarjev.

Za shranjevanje in izpis komentarjev uporabimo datoteko knjiga_gostov.php.

Komentarje in podatke o uporabniku shranjujemo v navadno tekstovno datoteko, iz katere komentarje tudi preberemo in jih izpišemo.

Poglej   

naključno število

Vaja 3
Ugani število

Cilj vaje je izdelati miselno igro, pri kateri uporabnik ugiba število, ki ga je naključno izbral računalnik. Aplikacija pomaga uporabniku z namigi (število je manjše oz. večje) ter meri čas in šteje število poskusov uporabnika.

Poglej   

Meni

Spletna aplikacija uporablja MySQL podatkovno zbirko za shranjevanje podatkov o dijakih. Omogoča dodajanje, spreminjanje in brisanje podatkov o dijakih. Prav tako v obliki tabele prikazuje podatke iz podaktovne zbirke.

Poglej   

Meni

MySQL

Spletna aplikacija uporablja MySQL podatkovno zbirko za shranjevanje podatkov o dijakih. Omogoča dodajanje, spreminjanje in brisanje podatkov o dijakih. Prav tako v obliki tabele prikazuje podatke iz podaktovne zbirke.

Poglej   

MySQL

Spletna anketa

S pomočjo skriptnega jezika PHP dijaki izdelajo anketo o uporabi spletnih brskalnikov. Vprašanje ankete se glasi: "Kateri spletni brskalnik uporabljate?"

Rezultati so prikazani v obliki paličnega grafa s prikazanim odstotkom odgovorov.

Poglej   

Spletna anketa

Videoteka

Dijaki Izdelajo spletno aplikacijo za upravljanje videoteke. Aplikacija omogoča pregled podatkov o videoteki (osebni podatki o članih, podatki o filmih in njihovih režiserjih, podatki o videokasetah oz. medijih ter podatki o izposoji).

Aplikacija ima tudi administratorski del, kjer je možno upravljanje s podatki (zbirka podatkov "videoteka").

Poglej   

Navodila   

Vodič

Dodatne vaje

MySQL in Bootstrap

Spletna aplikacija uporablja podatkovno zbirko MySQL in ogrodje Bootstrap za oblikovanje. Omogoča povezavo z oddaljenim strežnikom in upravljanje podatkovne zbirke.

Poglej     Navodila   


XML Reader

»Vremenski portal« je spletna aplikacija, ki s pomočjo bootstrap ogrodja omogoča prikaz vremenskih podatkov iz samodejnih vremenskih postaj po celi Sloveniji.

Poglej     Navodila   


Preizkus znanja

Spletna aplikacija uporablja podatkovno zbirko MySQL in ogrodje Bootstrap za oblikovanje. Omogoča povezavo z oddaljenim strežnikom in upravljanje podatkovne zbirke.

Poglej